9kytasu6

20:12 27.08.2023
Сурнін Микита Сергійович
Баллы 536
Пишу с 2018 года

Возраст:27
Город:Київ
Web-страница:k.y.t.s.u [Insta]
Предпочитаю:Казка, абсурд, сюрр
Любимые книги:L. S./W.f.G....
О себе:постнекласичний режисер (магістр)-культуролог | post-non-classical director(Master)-culturologist. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3768-5026 https://icr-kiev.academia.edu/MykytaSurnin https://www.researchgate.net/profile/Mykyta-Surnin
Загрузка...
КІТ, МАВПА ТА ЗІРКИ
Автор: 9kytasu6
Повесть / Лирика Байка Политика Религия Сказка Философия
Аннотация отсутствует
11:14 26.08.2023 | оценок нет


ГЛОКАЛЬНІСТЬ У «НАРУТО» ЯК СПОСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ |GLOCALITY IN “NARUTO” AS A WAY OF PRESERVING NATIONAL CULTURAL HERITAGE
Автор: 9kytasu6
Эссэ / История Критика Литобзор Политика Философия Другое
Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. молодих учених, 20–21 квітня 2023 р. У 2 ч. Ч. 1 / За ред. Н. Рябухи та ін. — Харків : ХДАК, 2023. — 404 с. 1 ... (открыть аннотацию)9-21сс.
19:29 28.04.2023 | оценок нет

МАНІПУЛЯЦІЇ ГОЛЛІВУДУ ОЧІКУВАННЯМИ ЗАВДЯКИ ТРЕЙЛЕРАМ
Автор: 9kytasu6
Эссэ / Документация Критика Публицистика Философия Другое
СУБ’ЄКТ У СИМВОЛІЧНОМУ ПОЛІ ПАМ’ЯТІ ТА В МАНІПУЛЯТИВНИХ МИСТЕЦЬКИХ ПРАКТИКАХ, Apr 11, 2023 СУБ'ЄКТ. ПАМ'ЯТЬ. ДІАЛОГ: Зб. наук. ст. та тез наук. повід. за матеріалами наук. круглих столів: «Культурна ... (открыть аннотацию)дипломатія в умовах воєнних конфліктів: досвід ХХІ століття», 31.05.2022; «Охорона культурної спадщини в умовах глобальних загроз сучасності: теоретичні та практичні аспекти», 20.06.2022 та Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Суб’єкт у символічному полі пам’яті та в маніпулятивних мистецьких практиках», 29.06.2022р. – К.: ІК НАМ України, 2022. – 394 с., 347-349 cc.
22:01 11.04.2023 | оценок нет

СУЧАСНИЙ СТАН ПРЕЗЕРВАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА (КІНЕМАТОГРАФ І ТЕАТР)
Автор: 9kytasu6
Эссэ / Документация Критика Публицистика Философия Другое
«ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗАГРОЗ СУЧАСНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ», Apr 11, 2023 СУБ'ЄКТ. ПАМ'ЯТЬ. ДІАЛОГ: Зб. наук. ст. та тез наук. повід. за матеріалами наук. кру ... (открыть аннотацию)глих столів: «Культурна дипломатія в умовах воєнних конфліктів: досвід ХХІ століття», 31.05.2022; «Охорона культурної спадщини в умовах глобальних загроз сучасності: теоретичні та практичні аспекти», 20.06.2022 та Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Суб’єкт у символічному полі пам’яті та в маніпулятивних мистецьких практиках», 29.06.2022р. – К.: ІК НАМ України, 2022. – 394 с.,169-171 сс.
22:00 11.04.2023 | оценок нет

REVALORIZATION OF HOLLYWOOD CINEMATEXT. SEXUALITY
Автор: 9kytasu6
Эссэ / История Критика Психология Публицистика Философия
UDC 001.1 The 4th International scientific and practical conference “Science and technology: problems, prospects and innovations” (January 18-20, 2023) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2023. 565 ... (открыть аннотацию) p. ISBN 978-4-9783419-1-4 The recommended citation for this publication is: Surnin M. REVALORIZATION OF HOLLYWOOD CINEMATEXT. SEXUALITY // Science and technology: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2023. Pp. 411-414. URL: https://sci-conf.com.ua/iv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-and-technology-problems-prospects-and-innovations-18-20-01-2023-osaka-yaponiya-arhiv/.
08:38 21.01.2023 | оценок нет

ЗДОБУТКИ КІНЕМАТОГРАФУ У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Автор: 9kytasu6
Эссэ / Критика Политика Публицистика Философия Другое
УДК 930.85(477)(042.5) Збірник тез доповідей VIІI Міжнародної науково-практичної конференції «Cтан та перспективи розвитку культурологічної науки»: збірник тез доповідей / [редкол.: В. Л. Мозговий ... (открыть аннотацию)(гол. ред.) та ін.]. – Миколаїв : МФ КНУКіМ, 2022. – 249с.
02:05 04.01.2023 | оценок нет

АТОМАРНІСТЬ ЯК МІСЦЕ ДЛЯ МРІЇ У XXI CТ.
Автор: 9kytasu6
Эссэ / История Критика Постмодернизм Философия Другое
Синтез мистецтв у сучасних соціокультурних процесах: зб. тез міжнар. наук. конф. НАМ України, НСАУ, Politechnika Warszawska, INTBAU. Київ, 2022. – 107 с. Збірник укладено за матеріалами третьої щор ... (открыть аннотацию)ічної міжнародної наукової конференції «Синтез мистецтв у сучасних соціокультурних процесах», проведеної Національною академією мистецтв України 08 листопада 2022 р. Щорічна міжнародна наукова конференція «Синтез мистецтв у сучасних соціокультурних процесах», присвячена проблемам становлення, розвитку та взаємодії соціальних, культурних і мистецьких полів, їх взаємовпливу та взаємопроникненню на фоні генезису мистецтва в Україні та за її межами. Конференція проводиться з ініціативи Президії Національної академії мистецтв України відділенням синтезу пластичних мистецтв та секцією естетики та культурології.
21:45 12.12.2022 | оценок нет

ПОСТМОДЕРНИЙ МОДЕРН, АБО ШЛУНОК-ХУДОЖНИК
Автор: 9kytasu6
Эссэ / История Критика Постмодернизм Публицистика Философия Чёрный юмор
ДК 7.01:008 К 90 Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали VI Всеукр. наук. конф. молод. вч., асп. та магістран. / М-во культ. України та інформ. політики ; Нац. акад. кер. кадрів ку ... (открыть аннотацию)льт. і мистец. ; Київ. націон. універ. кул. і мист. ; Наук. тов. студ., асп., доктор. і молод. вч. (Київ, 03 листопада 2022 р.). Київ : НАКККіМ, 2022. 182 с.,15 с. Збірник матеріалів присвячено актуальним питанням стану культурно-мистецького простору в умовах сьогодення, теоретичним питанням сучасного мистецтвознавства, мистецьким практикам у процесах експертизи, збереження та популяризації культурних надбань України, актуальним проблемам теоретичної та практичної культурології, соціальним комунікаціям в умовах глобальних трансформацій сучасності. Проаналізовано сучасні тенденції та інновації функціонування культурних і креативних індустрій. Висвітлено вітчизняний і зарубіжний досвід у розвитку інформаційних комунікацій і технологій, дизайну та реклами. Рекомендовано науковим співробітникам, працівникам бібліотек, викладачам і здобувачам закладів вищої освіти, а також широкому колу читачів.
21:44 12.12.2022 | оценок нет

Загрузка...

Не покидай! Том 5 18+
Повесть / Любовный роман Эротика
У них непростые отношения, приводящие все более к ... (открыть аннотацию)разрушающим последствиям. Они очень любят друг друга и рано или поздно снова обретут шанс на счастливую жизнь.
Теги: Любовь секс отношения

Время Солнца. Том 6 18+
Повесть / Любовный роман Эротика
Судьба вновь делает новый виток, вернув Солнце в р ... (открыть аннотацию)одной город. Она делает попытку вновь наладить свою не простую жизнь. Знакомится в поезде с отличным парнем- музыкантом, который подарил ей новый шанс вернуться к нормальной жизни. Это книга посвящена замечательным друзьям- музыкантам, так или иначе повлиявшим на мою жизнь. В первую очередь Саше Коту, так рано покинувшему нас, и чудесному человеку и музыканту Андрею. Имена музыкантов и названия групп изменены.
Теги: Запретная любовь Одесса рок - музыка отношения секс

Андрей 18+
Сборник рассказов / Любовный роман Эротика
Они каждый раз случайно встречались, начиная 80 го ... (открыть аннотацию)дов. Судьба их постоянно сталкивала лбами так сильно, что они как бильярдные шары, отлетали друг от друга опять на долгие годы, что бы потом пересечься вновь. Она всю жизнь была не свободна, а он просто её любил все эти долгие 20 лет. Чем закончится их история, будут ли они снова вместе, только теперь навсегда?
Теги: Одесса секс любовьВстреча 18+
Рассказ / Любовный роман Проза Реализм Эротика
Молодой человек после нескольких лет, проведённых ... (открыть аннотацию)в столице, встречается в родном городе со своей бывшей девушкой, которая сделала карьеру, стала другой и не сразу начинает ценить человека, готового быть с ней всегда несмотря на её меняющуюся не в лучшую сторону физическую форму. Тематическая повесть о социальном неравенстве и его преодолении.
Теги: деловая карьера любовные испытания лишний вес героини дружба и верность


Статуя 18+
Рассказ / Мистика Психология Хоррор
Ели любишь человека больше жизни, его хочется удер ... (открыть аннотацию)жать, запечатлеть в памяти?
Теги: драма психология триллер

Продвигаемые книги

Смерть за углом. 18+
Рассказ / Постапокалипсис Хоррор Другое
Я решил вернуться к писательской деятельности, и н ... (открыть аннотацию)адеюсь, что всё выйдет так, как я планировал. Я хочу, чтобы моя работа не стала типичным рассказом про зомби, экшен и отсутствие сюжета, а показала взаимотношение людей, смогла навеять ужас при каждой встречи с опасностью, показать ценность жизни и одновременно её такую легкую утрату. Я собираюсь дать нечто большее, чтобы это не затерялось в мусорке со второсортными байками про зомби от подростков. Но прежде чем перейти к такому, я хочу начать с более спокойного повествования и знакомства с персонажами, подводя всё глубже ко тьме и чувству безнадёжности. P.S. книга в стадии активной разработки, планирую её завершить на 350-400 страниц, на данный момент есть 3 главы длиной в час прочтения, если верить цифрам с NeoBook.
Теги: Зомби-апокалипсис ходячие апокалипсис выживание пандемия вирус

Ревнивец 18+
Рассказ / Хоррор
"Он печален был, он его любил...", а дальше всё бы ... (открыть аннотацию)ло иначе. Посвящаю Энн Райс)))
Теги: вампир гей охота жертва обращение

"Мало"
Песня / Другое
Аннотация отсутствует


Любовь по пятницам в обед 18+
Сценарий / Детектив Драматургия Любовный роман Приключения
О книге. В сборник вошли сценарии полнометражного ... (открыть аннотацию)и семи короткометражных художественных фильмов разных жанров. "Любовь по пятницам в обед" - это детектив. Действия происходят в Москве в наше время. Обнаружен труп генерального директора сети магазинов по продаже спортивных товаров. Следствием установлено, что он был отправлен. В запутанной истории участвуют представительницы прекрасного пола. Кто же и почему отравил жертву?

Последние комментарии

TaisiagurianovaВ метро
Умиротворённая отрешённость... это тоже защита от окружающей среды. С ув.
LameusС днём рожденья
Шикарные образы и подача очень понравилась
Luz_nocedaСлёзы
Мне интересно, кому ты посвятила стих. Можешь в ЛС ответить, если хочешь
WolandОда двуглавому орлу русскому
Ни хуя себе поэма во славу двужопой курице! И трахает её весь мир в обе. Жопы.
Elver622017АГНIЯ
Хорошо и мелодично написано! Приятно было читать! Спасибо Вам!
MooncakeДавай прогуляем сны
Прекрасное произведение! Сколько в него выложено души, времени, умения... Спасибо за эмоции!
Tessa_meНе грусти
Когда есть солнце внутри, всё остальное уже не так важно! Спасибо!

Авторские права на произведения принадлежат авторам и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна только с согласия его автора, к которому вы можете обратиться на его авторской странице.